Felhasználási feltételek

Ezen internet oldal teljes tartalma a Gólyahír-med Kft ellenőrzése, valamint hazai szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célú felhasználásra töltheti le, tartalmán nem változtathat és az oldalt nem sokszorosíthatja. Az oldal tartalma nem másolható és nem használható fel semmilyen más formában.

 

Ezen oldal tulajdonosai minden szükséges erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a rendelő oldal aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállalnak felelősséget, nem adnak biztosítékot, szavatosságot a közölt információk pontosságára, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan. Ezen oldal tulajdonosai nem felelnek az Internet oldalhoz való hozzá-, illetve hozzá nem férésből származó károkért vagy hátrányokért, illetve az Internet oldalon található információk felhasználásából eredő károkért.

Ez az Internet oldal tartalmazhat más oldalakhoz kapcsolódó linkeket vagy utalásokat, de ezen oldal tulajdonosainak ilyen más oldalak tartalmáért való felelőssége nem áll fenn és nem felelősek az ezen tartalomból eredő semmilyen kárért vagy hátrányért. Bármely más oldalhoz kapcsolódó link csupán az Internet oldal használóinak kényelmét szolgálja.

Ezen az Internet oldalon lévő védjegyek, szolgáltatások jelei, cégnevek, kereskedelmi emblémák és termékek hazai védjegy oltalom alatt állnak. Semmiféle használatuk nem megengedett ezen oldal tulajdonosainak előzetes, írásbeli engedélye nélkül, kivéve a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítását.

Bármilyen, ezen Internet oldalhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációban az Adatvédelmi Irányelvek az irányadóak. A rendelő szabadon használhatja az ilyen kommunikációban található minden információt, beleértve az abban felfedett bármilyen ötletet, találmányt, elvet, technikát vagy know-how-t, bármilyen célra, melyet az oldallal való kapcsolat megkezdésénél meghatároznak. llyen cél lehet termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, gyártása és/vagy marketingje.

Ezen Internet oldalra vagy másként ezen oldal tulajdonosai számára bármilyen közleményt küldő felelős a tartalomért és az abban közölt információért, beleértve annak valóságát és pontosságát.

Ez az Internet oldal egy szolgáltatás az oda látogatók számára. A rendelő bármikor bármilyen előzetes tájékoztatás nélkül fenntartja a jogot a tartalom törlésére, módosítására vagy kiegészítésére,

Az oldalon elérhető információknak nem célja a páciens/oldal látogatója és a kezelőorvos közt meglévő kapcsolat helyettesítése, csak annak támogatása.